Họ tên:

Mã thẻ:

Chức vụ:

Đơn vị:

{{item.name}}

{{item.card_code}}

{{item.job_title}}

{{item.name_department}}

Tiêu chí đánh giá ({{item.totalEvaluation}})

{{criteria.title}} ({{criteria.totalPointMonth}})

{{((criteria.totalPointMonth) / (item.totalEvaluation) * 100)| number:0}}%